Delårsrapporter

Årsredovisning

Här kan du ladda ner CIAF’s delårsrapporter.

Delårsrapport  1 jan 2010 – 30 Juni 2010      pdf_small Ladda ner…

Delårsrapport  1 jan 2011 – 30 Juni 2011      pdf_small Ladda ner…

Delårsrapport 1 jan 2012 – 30 juni 2012        pdf_small Ladda ner…

Delårsrapport 1 jan 2013 – 30 juni 2013        pdf_small Ladda ner…

© 2017 Chalmers Innovation. Last updated: 2015-12-04

Chalmers Innovation Seed Fund is supported by the European Union through the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP).

© Copyright - Chalmers innovation