Nyheter

Nyhetsbrev CIAF December 2015

Bäste aktieägare i Chalmers Innovation Affiliate Fund, här kommer årets sista
nyhetsbrev för 2015.

Hösten har präglats av ett intensivt arbete med värdeskapande i fondens mest prioriterade innehav. I stort utvecklas bolagen i fonden positivt och fonden prognostiseras att öka i värde under det gångna året. Mer om detta när årsredovisning för 2015 är klar.

HÅLL ÖGONEN PÅ

youpic

YOUPIC
Youpic som har mer än 1 miljon unika besökare per månad på sin fototjänst.
www.youpic.com

coworks

COWORKS
Coworks beskriver hur företagen bäst arbetar med frilansare.
http://blog.coworks.com/how-to-manage-freelance-teams

AKTIEPOSTER TILL SALU
Styrelsen har fått underrättelse om att det finns 5 aktieposter (100 aktier per post) till salu. Om någon önskar att köpa dessa aktier alternativt känner till någon som vill köpa dessa så vänligen kontakta Håkan/Andreas så förmedlas kontakt till säljaren. Vi kan även hjälpa till med att upprätta avräkningsnota om så önskas. I det fall flera befintliga aktieägare önskar att köpa aktierna skall aktierna fördelas pro-rata befintligt innehav.

Efter att aktie överlåtelse genomförts glöm inte att meddela oss, genom att skicka överlåtelsehandlingar, så att vi kan uppdatera aktieboken.

MER INFORMATION
För den intresserade informerar vi om att det även går att prenumerera på nyheter från Chalmers Ventures hemsida samt att bevaka sociala medier enligt nedan;

linkedin.com/company/chalmers-ventures
twitter.com/chalmersventure
facebook.com/chalmersventures

Nyrekrytering på Chalmers Ventures
Vidare kan vi glädjande rapportera att Chalmers Ventures gör viktiga rekryteringar till sin förstärka satsning på innovation och entreprenörskap.

Johan

Johan Sköld 
http://chalmersventures.com/news/chalmers-ventures-recruit-serial-entrepreneur-johan-sköld

marcus 2 (2)

Marcus Bäcklund 
http://chalmersventures.com/news/marcus-bäcklund-recruited-new-head-investment

Mvh

Håkan Krook, VD
& Andreas Höye, Ekonomiansvarig

© 2017 Chalmers Innovation. Last updated: 2016-01-04

Chalmers Innovation Seed Fund is supported by the European Union through the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP).

© Copyright - Chalmers innovation