Nyheter CIAF september 2015

Nyhetsbrev CIAF, September 2015

Bäste aktieägare i Chalmers Innovation Affiliate Fund, här kommer ett nytt nyhetsbrev. Den absolut viktigaste händelsen att rapportera är att Chalmers Ventures officiellt lanserade sin verksamhet den 24 september. Detta innebär att Chalmers nu kraftsamlar för att få alla viktiga kompetenser inom ”venture creation” samlade under en gemensam verksamhet.

För CIAFs och Chalmers Innovation Seed Funds delar innebär det inga förändringar avseende ägarstruktur och ansvar för verksamheterna i fonderna.

Den nya verksamheten, Chalmers Ventures, kommer att tillföras ett investeringskapital på 300 miljoner kronor för satsningar i nya unga lovande tillväxtföretag. Dessa ökade nyinvesteringar kommer att innebära att ytterligare investeringskompetens kommer att tillföras den gemensamma resursorganisationen, vilket är positivt även för förvaltningen av fonderna.

Läs gärna vidare på hemsidan 
www.chalmersventures.com

Följ Chalmers Ventures på sociala medier
linkedin.com/company/chalmers-ventures
twitter.com/chalmersventure
facebook.com/chalmersventures

DELÅRSRAPPORT CIAF

Utvecklingen för fonden har varit positiv för det första halvåret. Resultatet för första halvåret uppgick till KSEK 396 att jämföra med -110 för samma period förra året. Det positiva resultatet är hänförligt till värdeförändringar i posten aktier och andelar. De viktigaste händelserna är att vi har lyckats väl med att stärka finanserna i flera av fondens bolag. Detta arbete skapar god grund för fortsatt värdeskapande i portföljbolagen.

Balansomslutningen uppgick till KSEK 21.284 vid periodens slut jämfört med
KSEK 20.970 vid årets början. Uppgången är främst hänförlig till det positiva resultatet för perioden. Likvida medel uppgick vid årsskiftet till KSEK 7 980 att jämföra med KSEK 9 036 vid årets början.

Resultatet för halvåret uppgick till KSEK 396 och består av ränteintäkter på
KSEK 46, förvaltnings kostnader på KSEK -16 , samt värdeändring av innehav på KSEK 366.

HÅLL ÖGONEN PÅ

Halon

Halon Security

Halon Security som har öppnat kontor i San Fransisco rapporterar sälj framgångar från ”andra sidan”. Besök gärna Halons nya hemsida för att läsa mer om deras starka utveckling den senaste tiden.
www.halon.se

Lumenradio

Lumen Radio
LumenRadio –Svenska hjältar på europeiska schlagerfestivalfinalen!
Läs mer…

CVambassador

TUNGA NAMN INOM CHALMERS VENTURES AMBASSADÖRER

I samband med att Chalmers Ventures lanserades den 24 september så presenterade bolaget ett antal ambassadörer som ska fungera som ansikten utåt och möjliga mentorer och inspiratörer för Göteborgs unga startup-företag.

De hittills anslutna ambassadörerna är Marin Lorentzon från Spotify, Linda Elfving från Case5, Christian Berg från Netclean Alexander Hars från Let’s deal, Nina Bake från Episurf, Niklas Berg från Avinode, och Patrik Arnesson från Football Addicts.

Läs gärna vidare i länken nedan;
Grundare av Spotify, Let’s deal och Fooball addicts blir ambassadörer för nya Chalmers Ventures

CVstarker

CHALMERS VENTURES STÄRKER ENTREPRENÖRER MED KAPITAL OCH KOMPETENS

Den 24:e september presenterade sig Chalmers Ventures för första gången med det nya namnet, och lanserade sina processer och erbjudanden för entreprenörer i göteborgsregionen. Här är alla välkomna att utveckla sin egen idé eller arbeta med någon annans. Dessutom ska Chalmers nya dotterbolag investera från 300 000 kr i 20-25 tidiga företag varje år.
Läs mer…

Håkan Krook
CEO CIAF

© 2017 Chalmers Innovation. Last updated: 2015-12-08

Chalmers Innovation Seed Fund is supported by the European Union through the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP).

© Copyright - Chalmers innovation