Nyhetsbrev CIAF, mars 2015

NYHETSBREV CIAF, MARS 2015

Bäste aktieägare i Chalmers Innovation Affiliate Fund, här kommer årets första nyhetsbrev från fonden. Året har börjat i ett mycket högt tempo med värdeskapande aktiviteter i fonden och dess prioriterade innehav. Vidare kan vi rapportera att Chalmers har kommunicerat en unik satsning på Venture Creation vilket skapar fina förutsättningar för ett ännu bättre klimat för värdeskapande och investeringar i bolag med hög potential.

SAVE THE DATE – BOLAGSSTÄMMA CIAF och DEMO DAY 19:E MAJ

Den 19:e maj är det dags för Demo Day för Chalmers Innovation Startup Camp med spännande företagspresentationer, intressanta talare och bra mingel!

Liksom förra året vill vi kombinera vår årsstämma med Demo Day. Platsen blir Scandic Hotel Rubinen, med start kl. 13.30. Kallelse med mer information kommer längre fram.

Venture

CHALMERS MÅNGMILJONSATSAR PÅ INNOVATION OCH ENTREPRENÖRSKAP

Chalmers förstärker sina globalt topprankade inkubatorer och lägger närmare en halv miljard kronor av egna medel i ett nytt helägt dotterbolag inom Venture Creation. Satsningarna ska göra Chalmers världsbäst inom innovation och entreprenörskap och lägger en grund för nya tillväxtföretag som gynnar såväl Västsverige som hela landets innovationsmöjligheter, skriver Chalmers i ett pressmeddelande.

RAPPORT FRÅN NÄTVERKSTRÄFFEN

Den 24e november förra året genomförde vi återigen en nätverksträff där vi bl.a. presenterade status och arbetet i fonden. Därefter följde en inspirerande diskussion i mindre grupper där deltagarna fick möjlighet att dela erfarenheter om utmaningar och frågeställningar i tillväxtföretag. Evenemanget var uppskattat av de som deltog men tyvärr får vi konstatera att uppslutningen från ägargruppen var mycket lågt. Till stämman vill vi uppmana aktieägarna att fundera och komma med feedback om vi ska fortsätta att genomföra liknande nätverksträffar framöver. Det går även bra att maila feedback till Håkan.

Kombridge

 UTMÄRKELSER I PORTFÖLJEN

Årets guldmobil för bästa IoT-plattform gick till vårt portföljbolag Kombridge. Företaget utvecklar och marknadsför mjukvarulösningar inom Internet-of-Things till företag som vill fjärrövervaka och styra sina uppkopplade produkter. Kombridge erbjuder produkter och tjänster till kunder inom industri, säkerhet samt fordon. Grundarna har en lång bakgrund framförallt från automotive och telematik.

AKTIEPOSTER TILL SALU

Styrelsen har fått underrättelse om att det finns 3 aktieposter (10 aktier per post) till salu. Om någon önskar att köpa dessa aktier alternativt känner till någon som vill köpa dessa så vänligen kontakta Håkan eller Andreas så förmedlas kontakt till säljaren. Vi kan även hjälpa till med att upprätta avräkningsnota om så önskas. I det fall flera befintliga aktieägare önskar att köpa aktierna skall aktierna fördelas pro-rata befintligt innehav. Efter att aktieöverlåtelse genomförts glöm inte att meddela oss, genom att skicka överlåtelse handlingar, så att vi kan uppdatera aktieboken.

ÅRSRAPPORT CIAF

Den viktigaste händelsen under det gångna året var att vi sålde vårt portföljbolag Admeta vilket innebar en mycket lyckad exit. Detta har dock inte kunnat balansera upp de nedskrivningar som vi tvingats till på grund av negativ kursutveckling i vårt noterade innehav samt nedskrivningar i fem av våra portföljbolag som inte utvecklats som förväntats under året.

Balansomslutningen uppgick till KSEK 20.970 vid periodens slut jämfört med KSEK 24.054 vid årets början. Nedgången beror på att utdelningen på KSEK 2 985 inte kunnat kompensera för nedskrivningar i portföljen på KSEK 6 157. Likvida medel uppgick vid årskiftet till KSEK 9 036 att jämföra med KSEK 8 168 vid årets början.

Resultatet för helåret uppgick till KSEK -3 168 och består av ränteintäkter på KSEK 126, förvaltnings kostnader på KSEK -38 , utdelning KSEK 2 985, skatt på KSEK 85, samt värdeändring av innehav på KSEK – 6 157. Skattekostnaden, som är hänförlig till skatt på ränteintäkter uppgick under året till KSEK 19. (Övrig skatt KSEK 66 avser skatt på ränteintäkter som skulle belastat resultatet 2013.

För ytterligare information hänvisas till Årsredovisningen som distribueras samtidigt med kallelsen till årsstämman.

Har ni några frågor eller synpunkter, tveka inte att kontakta Håkan Krook eller Andreas Höye.

Hälsningar från oss på Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

© 2017 Chalmers Innovation. Last updated: 2015-12-09

Chalmers Innovation Seed Fund is supported by the European Union through the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP).

© Copyright - Chalmers innovation