Nyhetsbrev CIAF, september 2014

SKIFTE PÅ VD-STOLEN i CIAF

Per Stenman, som är VD i CIAF och Investment Manager i Chalmers Innovation, har accepterat ledande operativa befattningar i Tajitsu Industries och Halon Security som ingår i CISF’s aktieportfölj. Per lämnar därmed sin anställning i Chalmers Innovation och därigenom även VD-befattningen i CIAF.

Styrelsen för CIAF har med anledning av detta utsett Håkan Krook till ny VD. Håkan är idag Fund Manager i Chalmers Innovation, med huvuduppgift att leda arbetet med att utveckla Chalmers Innovation Seed Fund AB samt skapa nästa fond för verksamheten.

Vi tackar Per för hans uppskattade insatser i CIAF och gläds samtidigt åt att han stannar kvar i Chalmers Innovations företagssfär.

Vi välkomnar Håkan Krook som inträder i VD-rollen per 1/10.

Styrelsen CIAF

© 2017 Chalmers Innovation. Last updated: 2015-12-16

Chalmers Innovation Seed Fund is supported by the European Union through the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP).

© Copyright - Chalmers innovation